Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

In deze voorwaarden en de overeenkomst wordt verstaan onder:

Dienst: De overeengekomen diensten waaronder activiteiten en verhuur.

Activiteit: Lasergame, Escaperoom, Kinderfeestjes, Brandweeractiviteiten, Vergaderen, Bedrijfsfeesten, etc., etc.

Verhuur: huur van zalen, ruimtes en materialen voor de betreffende activiteit(en).

Opdrachtgever: iedere persoon die voor zichzelf dan wel ten behoeve van derden met de onderneming een overeenkomst sluit.

Gast: iedere persoon die deelneemt aan of gebruik maakt van een dienst en iedere persoon die op het terrein aanwezig is.

Onderneming: de onderneming die diensten aanbiedt dan wel de onderneming met wie de opdrachtgever de overeenkomst sluit.

Overeenkomst: de overeenkomst (inclusief deze algemene voorwaarden) tussen de onderneming en opdrachtgever, op grond waarvan de onderneming aan opdrachtgever en gast haar diensten levert.

Huisregels: het geheel aan regels ter regeling van de orde en veiligheid op het terrein en tijdens de diensten. Terrein: het grondstuk in beheer van of in gebruik door de onderneming, met inbegrip van de bebouwing en installaties.

Schriftelijk: op schrift of via de elektronische weg (waaronder e-mail).

Aanvangstijd: u dient 10 minuten voor de starttijd van de activiteit aanwezig te zijn. Indien u te laat aanwezig bent voor de door u gereserveerde instructietijd, dan kan dit van invloed zijn op de resterende tijd van uw activiteit. Het te laat aanwezig zijn geeft u in geen geval recht op het verplaatsen van uw boeking of restitutie van uw geld.

Weersomstandigheden: FORTtreffelijk kan vanuit veiligheidsoverwegingen besluiten een activiteit niet door te laten gaan vanwege de te verwachten weersomstandigheden. Dit kan het geval zijn bij storm, onweer en/of hevige wind. Mocht dat het geval zijn, dan wordt er bij voorkeur telefonisch contact met u opgenomen. Wij zullen dan in overleg met u de boeking kosteloos verplaatsen naar een andere datum en/of tijd.  Bent u al bezig met de activiteit en wordt die afgebroken vanwege de weersomstandigheden? Dan bespreken we met u de mogelijkheden, namelijk een alternatieve activiteit op dat moment of restitutie.

Bedrijfsreglement

Het onderstaand bedrijfsreglement geldt bij het gebruik van een van onze diensten:

 1. Indien de deelnemer(s) jonger is/zijn dan 18 jaar, dient een volwassenen toestemming te geven alvorens van de diensten gebruik kan worden gemaakt. Hij/zij dient samen met de minderjarige deelnemer(s) de algemene voorwaarden door te nemen en de eigen ouders op de hoogte te stellen van het deelnemen aan de activiteit(en). Met zijn/haar handtekening, onder de bedrijfsregels, wordt er akkoord gegeven dat de eigen ouder(s) van de minderjarige(n) akkoord is/zijn met deelname aan de activiteit(en) bij FORTtreffelijk.
 2. Gebruik van onze diensten is geheel op eigen risico. FORTtreffelijk aanvaardt, in het kader van wettelijke aansprakelijkheid, verantwoordelijkheid voor persoonsschade. Voor zaken- en vermogensschade aanvaardt FORTtreffelijk aansprakelijkheid alleen bij opzettelijk of nalatigheid van de organisatie of leidinggevende personen. Eventuele opgelopen persoonsschade dient op de dag van de activiteit(en), bij de spelleider van FORTtreffelijk en binnen 3 werkdagen schriftelijk bij info@fort-treffelijk.nl te zijn gemeld.
 3. Door het ondertekenen van deze bedrijfsregels bevestigt u fysiek in staat te zijn om aan de activiteit(en) deel te nemen, zonder uzelf of anderen in gevaar te brengen. Heeft u vragen over de minimaal vereiste fysieke conditie, richt u zich dan tot uw contactpersoon bij FORTtreffelijk. Schade als gevolg van de eigen overschatting van uw conditie en/of het niet kenbaar maken van bestaande gezondheidsproblemen zijn uitgesloten van onze wettelijke aansprakelijkheid. Tevens is schade als gevolg van bewust negeren van instructies uitgesloten van onze wettelijke aansprakelijkheid.
 4. Vanwege het risico voor uw persoonlijke veiligheid is bij sommige fysieke activiteiten het dragen van sieraden (oorbellen, kettingen, armbanden, (navel)piercings, etc.) niet toegestaan. Hetzelfde geldt voor het gebruik van mobiele telefoons en/of (foto)camera’s, het loshouden van lange haren en het dragen van open schoeisel. Richtlijnen hiervoor worden bij de boeking aangegeven en zullen door de instructeur, indien van toepassing, worden aangegeven. Schade of letsel door het negeren van deze richtlijnen of instructies vallen niet onder onze wettelijke aansprakelijkheid.
 5. Iedere deelnemer moet aan de gezamenlijke praktische en theoretische veiligheidsinstructie deelnemen voor aanvang van de activiteit. Aanwijzingen en opdrachten van het personeel van FORTtreffelijk dienen te allen tijde worden opgevolgd. Bij overtreding van dit bedrijfsreglement, het niet naleven van de veiligheidsinstructies of wangedrag kan de toegang worden ontzegd.
 6. Deelnemen aan een van de activiteit(en) bij FORTtreffelijk is niet toegestaan onder invloed van alcohol, drugs, medicijnen of andere verdovende middelen.
 7. De ter beschikking gestelde materialen moeten volgens de aanwijzingen van de instructeur worden gebruikt. De materialen mogen niet aan anderen worden overgedragen.
 8. Uiterlijk 3 uur na uitgifte van de materialen dienen deze weer ingeleverd te worden. Bij overschrijding daarvan behoudt FORTtreffelijk zich het recht voor een toeslag van €5,00 p.p. per half uur in rekening te brengen.
 9. Breekt een deelnemer zijn bezoek vroegtijdig af, dan maakt deze geen aanspraak op restitutie.
 10. FORTtreffelijk behoudt zich het recht voor om te allen tijde foto- en/of filmopname te maken voor informatie en/of reclamedoeleinden. Mocht u hier niet aan willen meewerken, dan moet u dat schriftelijk melden bij info@fort-treffelijk.nl. Het maken van foto- en/of filmopname voor reclamedoeleinden is, zonder schriftelijke toestemming van FORTtreffelijk, verboden.

Boekingsvoorwaarden voor online te boeken kinderfeestjes en evenementen

Bij boekingsvoorwaarden online betreft het gasten die via www.fort-treffelijk.nl hebben gereserveerd.

 1. Betaling

Om uw online reservering compleet te maken dienen de activiteiten direct betaald te worden middels iDEAL.

 1. Korting

Maakt u gebruik van een kortingscode of tegoedcode, dan dient deze bij het online boeken te worden gebruikt. Kortingen kunnen niet meer achteraf verrekend worden. De betreffende kortingscode of tegoedcode  kan alleen online verzilverd worden op de website bij fort-treffelijk.nl. Wij geven geen korting op korting, er kan maar 1 korting per boeking worden ingevoerd.

 1. Deelnemers

Bij het maken van de online boeking dient het aantal deelnemers bekend te zijn. Wilt u op de dag van de boeking extra personen meenemen (indien de activiteit dit toelaat) dan kunt u hiervoor ter plaatste de extra kosten voldoen via een pinbetaling.

 1. Wijzigen van uw reservering

Mocht u zelf uw boeking willen verplaatsen naar een andere datum en/of tijd, dan kan dit tot 14 dagen voor de activiteit. Verplaatsen kan door telefonisch of per e-mail contact op te nemen met FORTtreffelijk. Wijzigen gebeurt op basis van beschikbaarheid en m.u.v. groepsboekingen, kinderfeestjes en/of horeca-arrangementen.

Heeft u een boeking gemaakt die niet in de webshop betaald wordt, zoals voor maatwerk-evenementen voor groepen of kinderen, boekingen van vergaderruimtes, trouwerijen, etc.? Dan gelden de boekingsvoorwaarden zoals ze naar u per e-mail worden verstuurd nadat de boeking per telefoon of e-mail overeen is gekomen.