Privacy

FORTtreffelijk  www.fort-treffelijk.nl
Laatste wijzigingsdatum: 8 oktober 2019

Inhoudsopgave

1 Inleiding
2 Over dit beleid
3 Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?
4 Welke gegevens verzamelen wij van u?
4.1 Persoonlijke gegevens
4.1.1 Woocommerce webshop
4.2 Bijzondere of gevoelige gegevens
4.2.1 Cookies
4.2.2 Eventuele gezondheidsproblemen
5 Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?
6 Bewaren en verwijderen persoonsgegevens
7 Beveiliging van uw persoonsgegevens
8 Wijzigingen in dit privacybeleid
9 Uw AVG-privacyrechten
9.1 Contact

1 Inleiding
Bij FORTtreffelijk willen wij u een op maat gemaakte activiteit aanbieden. Om dit mogelijk te maken en u een ervaring heeft die u niet meer vergeet, verzamelen we persoonsgegevens. Niettemin zijn uw privacy en de veiligheid van uw persoonlijke gegevens voor ons altijd belangrijk. Daarom willen wij u zo transparant mogelijk uitleggen hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, opslaan en gebruiken en u inzicht geven in de opties en keuzes die u heeft om te bepalen wanneer en hoe u wilt dat uw persoonlijke gegevens worden gebruikt.

2 Over dit beleid
Het beleid is van toepassing op alle activiteiten en diensten van FORTtreffelijk en alle mogelijk daaraan gekoppelde services.

Het doel van dit beleid is:

  1. Zorgen dat u begrijpt welke persoonlijke gegevens wij van u verzamelen en waarom we deze gegevens verzamelen en gebruiken; en
  2. Uitleggen welke rechten en keuzemogelijkheden u hebt betreffende de persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen en verwerken en hoe wij uw privacy beschermen.

3 Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?
Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens op de volgende manieren:

  1. Wanneer u via onze website of e-mail een aanvraag tot offerte doet voor een activiteit op onze locatie of op een andere manier met ons contact opneemt;
  2. Wanneer u een definitieve boeking maakt via onze website, e-mail, telefonisch of via andere boekingsmethoden waar wij ons bij hebben aangesloten. Wij gebruiken geanonimiseerde en samengevoegde boekingsgegevens voor verschillende doelen, zoals onderzoek, gegevensanalyse en het maken van marketing- en promotiemodellen.

4 Welke gegevens verzamelen wij van u?

4.1 Persoonlijke gegevens

In de onderstaande tabel ziet u welke persoonlijke gegevens wij van u verzamelen en gebruiken. In de hierop volgende subsecties worden de opslagsystemen beschreven.

4.1.1 Woocommerce webshop

Alle activiteiten van FORTtreffelijk worden verwerkt in het boekingssysteem van de Woocommece webshop waarbij iedere record wordt voorzien van een uniek kenmerk, het klantnummer.

4.2 Bijzondere of gevoelige gegevens

4.2.1 Cookies

We gebruiken cookies om onze website en bedrijfsvoering continue te blijven ontwikkelen, bijvoorbeeld door het begrijpen van gebruikersgedrag. U kunt cookies verwijderen of weigeren via uw browser- of apparaatinstellingen. Meer informatie kunt over cookies kunt u vinden in ons cookiestatement op onze website.

4.2.2 Eventuele gezondheidsproblemen

Als u deelneemt aan een activiteit bent u verplicht een validiteitsverklaring in te vullen zoals beschreven in sectie 4.1.2 ‘Validiteitsverklaring’ in dit beleid. Een gevoelig gegeven dat wij van u vragen is het opgeven van eventuele gezondheidsproblemen. Deze informatie wordt alleen ter plekke gebruikt door de instructeurs van FORTtreffelijk om te bepalen of u extra begeleiding nodig heeft tijdens uw activiteit.

5 Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

In de onderstaande tabel noemen wij de redenen waarom wij uw persoonlijke gegevens verwerken en welke gegevens wij hiervoor gebruiken.

VerwerkingsdoelPersoons­gegevens
Communicatie over de geboekte activiteiten bij Fort-treffelijkVoor- en achternaam
E-mailadres
Telefoonnummer
Direct communiceren voor marketing doeleinden via nieuwsbrieven en actiesE-mailadres

6 Bewaren en verwijderen persoonsgegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens in onze Woocommerce webshop gedurende een periode van 3 jaar na uw laatste bezoekdatum aan FORTtreffelijk, met uitzondering van e-mailadressen waar wij met de door uw verleende toestemming gebruiken van maken voor enquêtes en marketingdoeleinden zoals genoemd in sectie 5 ‘Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?’ in dit beleid. De persoonsgegevens zullen na bovengenoemde periode worden verwijderd uit ons systeem.

7 Beveiliging van uw persoonsgegevens
Wij beschermen uw persoonlijke gegevens zo goed mogelijk. We implementeren passende technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te  beschermen en misbruik, verlies en onbevoegde toegang tegen te gaan.

8 Wijzigingen in dit privacybeleid
FORTtreffelijk past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van ons privacybeleid worden opgenomen. Wij raden u dan ook aan het privacybeleid te raadplegen voor een nieuw bezoek aan onze locatie.

9 Uw AVG-privacyrechten
Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) krijgt u meer mogelijkheden om voor uzelf op te komen als uw persoonsgegevens worden verwerkt. U heeft te allen tijde recht op rectificatie en aanvulling, inzage of vergetelheid van uw persoonsgegevens en recht om bezwaar te maken op de gegevensverwerking.

9.1 Contact
Mocht u zich willen beroepen op een van bovenstaande rechten in verband met FORTtreffelijk dan kunt u contact met ons opnemen via info@fort-treffelijk.nl. Mevrouw D.M.E. Maassen is de Functionaris Gegevensbescherming van FORTtreffelijk. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

U heeft ook het recht om direct een klacht in te dienen bij de AP (Autoriteit Persoonsbescherming). Klik hier om een melding te maken bij de AP.